Regulamin Letniej Ligi Tenisowej Muchowiec 2021

REGULAMIN LETNIEJ LIGI TENISOWEJ MUCHOWIEC 2021

 1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, uczestnicy meczu decydują czy przy stanie 1:1 w setach rozgrywany będzie pełny set czy super tie-break. W przypadku niezgodności należy przeprowadzić losowanie.
 2. Za udział w meczu przyznawany jest 1 pkt.
 3. Za wygranie każdego seta przyznawany jest dodatkowy punkt. (przykład: wynik meczu 2:0, zwycięzca 3pkt przegrany 1pkt, wynik meczu 2:1 zwycięzca 3pkt przegrany 2 pkt)
 4. W przypadku rozegrania super tie-break’a (do 10pkt) zamiast trzeciego seta, liczony on jest jako jeden set, natomiast nie jest brany pod uwagę przy podliczaniu stosunku wygranych do przegranych gemów.
 5. Liga rozgrywana jest w formule grupowej. 30 września zawodnik posiadający największą ilość pkt, wygrywa Letnią Ligę Tenisową na Kortach Muchowiec.
 6. W przypadku gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek (niezależnie od powodu) przed rozegraniem 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek jego wyniki zostają anulowane, gdy wycofa się po rozegraniu 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek wszystkie jego mecze (rozegrane i pozostające do rozegranie) zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika. W przypadku gdy zawodnik wycofa się w okresie krótszym niż 4 tygodnie do końca fazy zasadniczej rozgrywek, rozegrane mecze pozostają bez zmian, a pozostałe mecze uznaje się za nierozegrane.
 7. W przypadku gdy dwóm zawodnikom nie uda się rozegrać spotkania w umówionym terminie, następny termin jego dokończenia należy ustalić po meczu w recepcji klubu. Gdyby meczu nie udało się dokończy z powodu wycofania z rozgrywek, któregoś z zawodników, lub gdy przeciwnik odwoła umówiony termin dokończenia meczu, mecz ten zostanie zweryfikowany jako krecz. Pozostałe niedokończone mecze uznawana są za nierozegrane.
 8. Problemy związane z wyznaczeniem terminu spotkania pomiędzy dwoma uczestnikami, muszą zostać zgłoszone do organizatora przynajmniej na 16 dni przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek. W takim przypadku organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu rozegrania spotkania. Gdy organizatorowi nie uda się umówić spotkania z przeciwnikiem w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, przyznawany jest walkower.
 9. W przypadku gdy jeden z uczestników 3-krotnie nie zareaguje na proponowany przez przeciwnika termin, nie proponując alternatywnych terminów rozegrania meczu, fakt ten należ zgłosić organizatorowi mailem na adres t4fajfer@gmail.com. Jeśli organizatorowi nie uda się umówić spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, przyznawany jest walkower.
 10. W przypadku gdy dwóch uczestników umówi się na rozegranie meczu, a jeden z nich się nie pojawi mecz uznaje się jako walkower. Zawodnik, który wygrywa mecz walkowerem otrzymuje 3 punkty natomiast przegrany 0 punktów. Za odwołanie meczu mniej niż 24 h przed wyznaczonym terminem przyznaje się walkowera osobie gotowej do gry z wyjątkiem, gdy ta osoba wyrazi chęć zagrania meczu w innym terminie. Osoba, która odwołuje mecz zobowiązana jest do pokrycia kosztów kortu.
 11. Zawodnik, który nie pojawił się na meczu zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezerwacji kortu.
 12. W przypadku gdy z jakiegoś powodu uczestnik ligi nie może rozegrać spotkania, zobowiązany jest do odwołania rezerwacji kortu do 24 godzin przed terminem meczu, w innym przypadku zobowiązany jest do wniesienia opłaty za rezerwację kortu.
 13. W przypadku oddania meczu w trakcie gry (krecz), niedokończony set zostaje dopełniony, natomiast jeśli trzeci set jest niezbędny do rozstrzygnięcia wyniku zapisywany jest jako 6/0 dla przeciwnika.
 14. O kolejności w ligowej tabeli decyduje ilość zdobytych punktów.
 15. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:
  – ilość wygranych meczów
  – różnica wygranych do przegranych setów
  – różnica wygranych do przegranych gemów
  – bezpośredni mecz
 16. Zawodnikiem odpowiedzialnym za piłki jest tzw. Gospodarz meczu. Jest to zawodnik wyznaczony jako pierwszy w meczu.
 17. Sytuacje sporne powstałe podczas gry na korcie regulują przepisy gry w tenisa.
 18. Podczas spotkań ligowych na korcie mogą znajdować się jedynie zawodnicy grający mecz. Organizator nie dopuszcza udzielania wskazówek zawodnikom przez osoby trzeci. W przypadku, gdy jeden z graczy otrzymuje wskazówki podczas meczu, przeciwnik powinien zgłosić ten fakt w recepcji klubu.
 19. Cena wynajmu kortu na mecz ligowy to 30 zł/h. Minimalny czas wynajmu kortu to 1,5h.

 

 

Honorujemy :

;