Regulamin Ligi Ttenisowej Muchowiec 2019

REGULAMIN LIGI TENISOWEJ MUCHOWIEC 2019

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, uczestnicy meczu decydują czy przy stanie 1:1 w setach rozgrywany będzie pełny set czy super tie-break. W przypadku niezgodności należy przeprowadzić losowanie.

2. Za udział w meczu przyznawany jest 1 pkt.

3. Za wygranie każdego seta przyznawany jest dodatkowy punkt. (przykład: wynik meczu 2:0, zwycięzca 3pkt przegrany 1pkt, wynik meczu 2:1 zwycięzca 3pkt przegrany 2 pkt)

4. W przypadku rozegrania super tie-break’a (do 10pkt) zamiast trzeciego seta, liczony on jest jako jeden set, natomiast nie jest brany pod uwagę przy podliczaniu stosunku wygranych do przegranych gemów.

5. Do rozgrywek finałowych zakwalifikowani będą wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrają co najmniej 5 spotkań, a w grupach mniejszych niż 10 osób co najmniej 4 spotkania.

6. W przypadku gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek (niezależnie od powodu) przed rozegraniem 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek jego wyniki zostają anulowane, gdy wycofa się po rozegraniu 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek wszystkie jego mecze (rozegrane i pozostające do rozegranie) zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika. W przypadku gdy zawodnik wycofa się w okresie krótszym niż 4 tygodnie do końca fazy zasadniczej rozgrywek, rozegrane mecze pozostają bez zmian, a pozostałe mecze uznaje się za nierozegrane.

7. W przypadku gdy dwóm zawodnikom nie uda się rozegrać spotkania w umówionym terminie, następny termin jego dokończenia należy ustalić po meczu w recepcji klubu. Gdyby meczu nie udało się dokończy z powodu wycofania z rozgrywek, któregoś z zawodników, lub gdy przeciwnik odwoła umówiony termin dokończenia meczu, mecz ten zostanie zweryfikowany jako krecz. Pozostałe niedokończone mecze uznawana są za nierozegrane.

8. Problemy związane z wyznaczeniem terminu spotkania pomiędzy dwoma uczestnikami, muszą zostać zgłoszone do organizatora przynajmniej na 16 dni przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek. W takim przypadku organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu rozegrania spotkania. Gdy organizatorowi nie uda się umówić spotkania z przeciwnikiem w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, przyznawany jest walkower.

9. W przypadku gdy jeden z uczestników 3-krotnie nie zareaguje na proponowany przez przeciwnika termin, nie proponując alternatywnych terminów rozegrania meczu, fakt ten należ zgłosić organizatorowi mailem na adres kortymuchowiec@gmail.com. Jeśli organizatorowi nie uda się umówić spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, przyznawany jest walkower.

10. W przypadku gdy dwóch uczestników umówi się na rozegranie meczu, a jeden z nich się nie pojawi mecz uznaje się jako walkower. Zawodnik, który wygrywa mecz walkowerem otrzymuje 3 punkty natomiast przegrany 0 punktów. Za odwołanie meczu mniej niż 24 h przed wyznaczonym terminem przyznaje się walkowera osobie gotowej do gry z wyjątkiem, gdy ta osoba wyrazi chęć zagrania meczu w innym terminie. Osoba, która odwołuje mecz zobowiązana jest do pokrycia kosztów kortu.

11. Zawodnik, który nie pojawił się na meczu zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezerwacji kortu.

12. W przypadku gdy z jakiegoś powodu uczestnik ligi nie może rozegrać spotkania, zobowiązany jest do odwołania rezerwacji kortu do 24 godzin przed terminem meczu, w innym przypadku zobowiązany jest do wniesienia opłaty za rezerwację kortu.

13. W przypadku oddania meczu w trakcie gry (krecz), niedokończony set zostaje dopełniony, natomiast jeśli trzeci set jest niezbędny do rozstrzygnięcia wyniku zapisywany jest jako 6/0 dla przeciwnika.

14. O kolejności w ligowej tabeli decyduje ilość zdobytych punktów.

15. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:
– ilość wygranych meczów
– różnica wygranych do przegranych setów
– różnica wygranych do przegranych gemów
– bezpośredni mecz

16. Rozgrywki kończą się rozgrywkami play-off czterech najlepszych osób z danej grupy, w celu wyłonienia mistrza każdej z grup. W przypadku gdy na jednym poziomie zaawansowania uczestnicy podzieleni są na więcej grup, do turnieju finałowego awansują cztery najlepsze osoby z każdej grupy. W celu uzupełnienia drabinek organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dzikich kart.

17. Sytuacje sporne powstałe podczas gry na korcie regulują przepisy gry w tenisa.

18. Podczas spotkań ligowych na korcie mogą znajdować się jedynie zawodnicy grający mecz. Organizator nie dopuszcza udzielania wskazówek zawodnikom przez osoby trzeci. W przypadku, gdy jeden z graczy otrzymuje wskazówki podczas meczu, przeciwnik powinien zgłosić ten fakt w recepcji klubu.

19. Cena wynajmu kortu na mecz ligowy to 50 zł/h. Minimalny czas wynajmu kortu to 1,5h.

Honorujemy :

;