Regulamin Ligi Damskiej

1. Organizatorami rozgrywek są Fundacja Wspierania Tenisa Ziemnego „TENNIS OPEN” oraz korty Muchowiec.

2. Rozgrywki ligowe będą przeprowadzone na kortach w Katowicach Muchowcu ul. Francuska 188

3. Wszelkie informacje o lidze (tabele, wyniki, aktualności) są zamieszczane na stronie http://www.tennis-open.pl oraz http://www.muchowiec.pl

4. System rozgrywek: Zimowa liga składa się z trzech rund. Uczestniczki zostały przydzielone na podstawie wyników osiąganych w roku 2018 oraz wiedzy organizatorów do utworzonych 4 lig. W ligach jest 7 i 8 zawodniczek. Po pierwszej rundzie zostaje zastosowany system spadków i awansów w ten sposób aby ligi 1-3 liczyły 7 osób a 4 i ewentualnie 5 liga były obsadzone w równej ilości. Po pierwszej rundzie z 1 ligi trzy ostatnie zawodniczki spadają do 2 ligi z której awans do wyższej klasy uzyskają 3 najlepsze tenisistki. Z drugiej ligi spadają cztery ostatnie uczestniczki a awans z trzeciej uzyskują 3 najlepsze. Natomiast z trzeciej ligi spada aż pięć sportsmenek do której awans z czwartej ligi uzyskają 3 zawodniczki. Z pozostałych zawodniczek utworzona zostanie czwarta i piąta liga. Nowo zapisujące się osoby przystępują do gry od najniższej klasy rozgrywek. Nie ma dzikich kart.
W lidze mogą występować tylko amatorki. Amatorka to osoba która nigdy nie była na listach PZT lub była na listach PZT w kategoriach do lat 18 i seniorach pod warunkiem, że ukończyła 45 lat.

Punktacja: Za zwycięstwo w dwóch setach zawodniczka otrzymuje 3 pkt. Za zwycięstwo w trzech setach wygrywająca zawodniczka otrzymuje 2 pkt a przegrana 1 pkt. O kolejności w tabeli decyduje większa ilość zdobytych punktów, przy równej ilości punktów, bezpośredni mecz, przy równej ilości punktów trzech i więcej zawodniczek, tworzy się dodatkową tabelę z wynikami tylko zainteresowanych zawodniczek, gdzie o wyższej pozycji decydują zdobyte punkty, różnica zdobytych setów, stosunek setów, różnica zdobytych gemów, stosunek gemów. Do klasyfikacji ogólnej zimowej ligi wliczane są następujące punkty: zdobyte punkty z tabeli oraz dodatkowo za uczestnictwo w I lidze 50, 2 lidze 40, w 3 lidze 30, w 4 lidze 20 w 5 lidze 10 punktów. Suma punktów z trzech rund decyduje o zajętych miejscach.
Zasady gry: Liga rozgrywana jest w poniedziałki, wtorki i piątki. Co drugi tydzień. W wyjątkowych sytuacjach niektóre mecze mogę być rozegrane w innym terminie. Komunikowanie się organizatora z zawodniczkami następuje za pośrednictwem maili i ewentualnie sms’ów. Na tydzień przed każdą kolejką przesyłacie swoje preferencyjne czasy rozegrania meczy, dzień i godziny. Kilka do wyboru. Każdy mecz trwa 105 minut. I taki czas spędzają zawodniczki na korcie i w tym też czasie mecz musi się zakończyć. Można go dograć w innym czasie(weekend lub godziny dopołudniowe) lecz wtedy cena za wynajem kortów jest wg cennika. Za mecz ligowy dla uczestniczek ustalona jest cena w wysokości 50 zł za godzinę gry. Czyli zamecz ligowy każda zawodniczek zapłaci 43,75 zł bezpośrednio na kortach. Odwołanie meczy może nastąpić maksymalnie 48 godz przed meczem. W innym przypadku będzie naliczana opłata za kort wg cennika ligowego. Każda absencja będzie rozpatrywana indywidualnie.

Po każdym zakończonym meczu zwyciężczyni wysyła sms’em wynik spotkania na numer 695 277 700 (Ola) lub 609 271 277 (Andrzej). Wyniki i przeliczona klasyfikacja aktualizowana jest na bieżąco na wymienionych stronach oraz na tablicy bezpośrednio na kortach. Tam również jest harmonogram spotkań do rozegrania przez każdą z uczestniczek w danej rundzie

Piłki na mecz ligowy zabezpiecza gospodarz (osoba wymieniona na pierwszym miejscu). Preferujemy grę piłkami firmy Tretorn (series + control lub procourt). Za zgodą zawodniczek można grać dowolnymi piłkami.

Każdy uczestnik ligi gra w meczach na swoją odpowiedzialność i akceptuje treść regulaminu i zasady gry.
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w formie pisemnej i muszą być podane do informacji uczestniczek

Honorujemy :

;