Zapisy na sezon letni 2019 – karnety

REGULAMIN ZAKUPU/UŻYTKOWANIA KARNETU

 1. Zakup karnetu obowiązuje w sezonie letnim tj. od 1 maja 2019 – 30 września 2019
 2. Wykupienie karnetu możliwe jest po konsultacji z recepcją Korty Muchowiec oraz zatwierdzeniu przez podpisanie regulaminu.
 3. Do zakupu są dwa rodzaje karnetów:

10 godzinny – pozwalający na 10 godzin gry w wolnych godzinach danego dnia zgodnych z możliwością rezerwacji

20 godzinny – przeznaczony dla stałych graczy, którzy preferują stałe godziny gry. W tej opcji grający ma pierwszeństwo wyboru dnia i godziny stałej rezerwacji.

 1. Cennik sezonu letniego 01.05 – 31.09.2019 na Kortach Muchowiec

 

 

 

 1. Za karnet należy zapłacić z góry według ustalonej stawki godzinowej.
 2. Płatność za karnet możliwa jest kartą, bądź gotówką w recepcji Kortów Muchowiec.

Zasady użytkowania karnetu

 1. Wykupienie karnetu jest podstawą wejścia na kort.
 2. Przed każdą grą Klient zobowiązany jest do stawienia się w recepcji Kortów Muchowiec w celu zgłoszenia swojej obecności, odliczenia z systemu czasu gry i otrzymania informacji o numerze kortu.
 3. Karnet należy wykorzystać od 1 maja 2019 – 30 września 2019, po tym terminie karnet traci ważność, bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane godziny.
 4. Nie ma możliwości wymiany karnetu na gotówkę.
 5. Przy zakupie karnetu nie obowiązują programy typu „profit” (Aktywny Senior, OK System, FitProfit itp.)
 6. Karnet jest w formie elektronicznej z możliwością kontroli przez Klienta ilości pozostałych godzin do wykorzystania za pomocą aplikacji Reservise.

 

Rezerwacja i jej odwoływanie

 1. W opcji karnetu Klient gra w zależności od wykupionego karnetu na kortach zewnętrznych lub w hali.
 2. Rezerwację można dokonać telefonicznie w godzinach pracy recepcji tj. od 8:00 – 22:00 bądź poprzez aplikację internetową lub mobilną.
 3. Odwołanie rezerwacji możliwe jest minimum 48h przed rozpoczęciem planowanej gry na korcie i ewentualne przeniesienie gry w dogodnym dla Klienta terminie.
 4. Odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko i wyłącznie za pomocą SMS i tylko w takiej formie będzie uznawana.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji i odwołania gry nie na czas Klient zostaje obciążony odjęciem danego czasu gry w systemie, co spowoduje zmniejszeniem się ilości godzin do odegrania.
 6. Jeśli rezerwacja została dokonana mniej niż 48h przed grą, odwołanie jest niemożliwe, w przypadku nie przybycia na kort Klient zostaje obciążony stratą ilości godzin zależną od długości odwołanej rezerwacji.
 7. Korty Muchowiec zastrzegają sobie, iż rezerwacja wykonana na korcie zewnętrznym jest w pełni świadomą decyzją podjętą przez Klienta uwzględniając warunki pogodowe.
 8. W przypadku rezerwacji na korcie otwartym i pojawienia się złych warunków pogodowych w czasie gry tj. warunków pogodowych uniemożliwiających grę lub jej kontynuowanie, ale z wyłączeniem dyskomfortu związanego z temperaturą powietrza – możliwe jest kontynuowanie gry w hali. Jeśli jest taka możliwość Klient po udzieleniu informacji przez recepcję ma prawo dograć rezerwację bez ponoszenia konsekwencji finansowych na hali.
 9. W związku z elektroniczną formą karnetu, Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do poproszenia Klienta o okazanie dokumentu ze zdjęciem, w celu potwierdzenia, iż jest to osoba, która opłaciła karnet.
 10. Gdy warunki pogodowe nie pozwalają na kontynuowanie gry w przypadku braku kortów wewnętrznych, bądź braku chęci kontynuowania gry pomimo takiej możliwości – Klient ponosi odpowiedzialność tracąc bezzwrotnie pozostały czas gry którego nie wykorzystał.
 11. Korty Muchowiec legitymują się uprawnieniem do odwoływania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Korty Muchowiec nie ponoszą odpowiedzialności. Ponadto, Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do odwoływania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonanie czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Korty Muchowiec, nie są pobierane opłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do karnetu 20h

 

 1. Karnet jest przypisany do danego dnia i godziny gry.
 2. Karnet uprawnia do rezerwacji w stałym terminie oraz o stałej godzinie, musi to zostać ustalone przy zakupie karnetu
 3. Jeżeli Klient nie poinformuje recepcji przed grą o anulacji stałej rezerwacji przez kolejne dwa tygodnie, Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do całkowitej anulacji stałych godzin.
 4. Jeżeli Klient nie zagra w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn leżących po stronie Klienta zostanie obciążony poprzez odjęcie godzin z karnetu.

Honorujemy :

;