Aktywni Seniorzy na Muchowcu – Katowicka Karta Mieszkańca

Home / Bez kategorii / Aktywni Seniorzy na Muchowcu – Katowicka Karta Mieszkańca

W celu zachęcenia seniorów do aktywności fizycznej na Muchowcu wprowadzamy promocyjne stawki na wynajem kortów. Cennik dla seniora dotyczy zarówno kortów na hali jak i kortów zewnętrznych. W dni robocze w godzinach między 8:00 a 14:00 zapraszamy seniorów do gry w cenach 20 zł/h kort zewnętrzny oraz 30 zł/h korty w hali.

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” jest elementem polityki promocyjnej  i społecznej realizowanej przez miasto Katowice.

Program KKM ma na celu:

  1. wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
  2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
  3. promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;

Honorujemy :

;